Cung cấp dịch vụ khi chưa có quy định hướng dẫn, Chứng khoán Bảo Minh bị phạt nặng

Mạnh Linh | 06-09-2019 - 08:44 AM

Chứng khoán Bảo Minh đã cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn và cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền.

Ngày 03/09/2019, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC - mã chứng khoán BMS) tổng số tiền 350 triệu đồng. Nguyên nhân, do Chứng khoán Bảo Minh đã cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền và cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể:

-Phạt tiền 100 triệu đồng do BMSC đã cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định: Tại một số thời điểm trong năm 2018 Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

-Phạt tiền 250 triệu đồng do BMSC đã cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019, Công ty đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 03 khách hàng. Theo đó, phương thức thực hiện được quy định trong hợp đồng đã ký kết như sau: Công ty sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho Công ty tiền gốc và lãi phạt. Việc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đáng chú ý, trước đây gần 2 năm, tháng 11/2017 Chứng khoán Bảo Minh cũng từng bị phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mạnh Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM