Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm

Ánh Dương | 10-09-2019 - 19:22 PM

Hành trình hơn 170 năm phát triển của Carlsberg là một chặng đường đầy tự hào với những sáng tạo và đổi mới từng ngày dựa trên các giá trị bền vững qua 3 thế kỉ.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 1.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 2.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 3.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 4.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 5.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 6.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 7.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 8.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 9.

Tập đoàn Carlsberg: Kế thừa tinh hoa hơn 170 năm để tạo nên trải nghiệm bia xứng tầm - Ảnh 10.

Ánh Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM