Lao động Việt Nam ở quốc gia nào có mức lương tháng đầu tiên cao nhất?

(Tổ Quốc) - Theo Kết quả điều tra lao động việc làm 2021 của Tổng cục Thống kê, tổng tiền lương lao động Việt Nam ra nước ngoài nhận được trong vòng 3 năm từ 2018 - 2021 đạt khoảng 5.500 tỷ đồng. Mức lương bình quân trong tháng đầu tiên của người lao động Việt Nam ở nước ngoài là 22,4 triệu đồng.

Báo cáo cho biết, có sự khác biệt đáng kể về tiền lương bình quân tháng đầu tiên của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo trình độ học vấn cao nhất đạt được. Tiền lương bình quân của nhóm lao động có trình độ học vấn cao nhất (Cao đẳng trở lên) cao hơn gấp 1,4 lần tiền lương bình quân của nhóm có trình độ học vấn thấp nhất (dưới Trung học cơ sở), tương đương khoảng 8 triệu đồng (27 triệu đồng so với 19,2 triệu đồng).

Chia theo quốc gia, mức lương tháng đầu tiên cao nhất được quan sát là Hàn Quốc, với 27,7 triệu đồng. Đây cũng là quốc gia lao động Việt Nam có kỹ năng thấp có mức lương tháng đầu tiên cao nhất với 30,5 triệu đồng. Trong khi đó, lao động có kỹ năng trung bình như nhân viên trợ lý văn phòng, nhân viên dịch vụ bán hàng; lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắp ráp máy móc, thiết bị có mức lương tháng đầu tiên ở mức 26,7 triệu đồng.

Quốc gia lao động Việt Nam có tiền lương tháng đầu cao thứ hai là Nhật Bản với 26 triệu đồng. Trong đó, tiền lương của lao động có kỹ năng trung bình đạt 27 triệu đồng và lao động kỹ năng thấp là 26 triệu đồng.

Tiếp theo là lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) có mức lương tháng đầu tiên trung bình là 18,3 triệu đồng và tại Trung Quốc là 11 triệu đồng. Theo báo cáo, tiền lương tháng đầu tiên của lao động Việt Nam tại các quốc gia khác đạt 19,2 triệu đồng.

Lao động Việt Nam ở quốc gia nào có mức lương tháng đầu tiên cao nhất? - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Chia theo nhóm ngành kinh tế, những người hoạt động trong nhóm ngành “nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp” có mức lương tháng đầu tiên cao nhất, ở mức 24,7 triệu đồng, tiếp theo là ngành công nghiệp và xây dựng với 22,4 triệu đồng và dịch vụ là 21,8 triệu đồng. Trong tất cả các nhóm ngành, nữ giới có mức lương thấp hơn nam giới.

Theo một số ngành kinh tế phổ biến, mức lương thấp nhất thuộc về các phụ nữ làm thuê các công việc trong các hộ gia đình hay sản xuất sản phẩm và dịch vụ tự tiêu dùng cho gia đình, với mức lương tháng đầu tiên là 17,3 triệu đồng. Đáng chú ý, đối với ngành “Dịch vụ lưu trú và ăn uống”, là ngành sử dụng lao động nữ Việt Nam ở nước ngoài nhiều nhất, mức lương bình quân tháng đầu tiên của nữ thấp hơn nam, ở mức 20,5 triệu đồng của nữ so với 24,4 triệu đồng của nam.

Ngoài ra, theo phương thức tìm việc, mức lương trung bình tháng đầu tiên cao nhất đối với những người xin được việc từ một tổ chức tuyển dụng tư nhân tại Việt Nam (23,3 triệu đồng), tiếp theo là những người tìm được việc qua một tổ chức Nhà nước tại Việt Nam (22,9 triệu đồng).

Anh Ngọc

Tin mới