Những ngành thu hút dòng vốn FDI trên 1 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2022

(Tổ Quốc) - Tính đến ngày 20/11/2022, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt trên 25,1 tỷ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút dòng vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt 14,96 tỷ USD.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14,96 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 11 tháng đầu năm 2022.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,19 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt gần 2,26 tỷ USD và gần 1,03 tỷ USD. Còn lại là các ngành khác.

Những ngành thu hút dòng vốn FDI trên 1 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

4 ngành thu hút vốn FDI trên 1 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,9%, 24,5% và 16,5% tổng số dự án trong 11 tháng đầu năm 2022.

Xét về tỷ lệ trong tổng vốn đầu tư tính đến 20/11/2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu chiếm gần 60% lũy kế tổng vốn đầu tư. Xếp thứ 2 là ngành kinh doanh bất động sản chiếm 16,66% tổng vốn đầu tư trong 11 tháng đầu năm 2022.

Với 2 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản đã chiếm hơn 75% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam tính đến 20/11/2022. Các ngành còn lại chiếm 25% tổng vốn đầu tư tính đến 20/11/2022.

Tính lũy kế đến 20/11/2022, lũy kế tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt khoảng 437,52 tỷ USD. Xét theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 259,2 tỷ USD (chiếm 59,2% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 66,2 tỷ USD (chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với gần 38,3 tỷ USD (chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư).

Minh Tiến

Tin mới