10 địa phương xuất siêu lớn nhất 10 tháng đầu năm 2022

(Tổ Quốc) - Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 616,24 tỷ USD và Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD.

Cụ thể, trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% và kim ngạch nhập khẩu đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD. Xét trong 63 tỉnh, thành 10 địa phương xuất siêu lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2022 gồm có: Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Tiền Giang, Hải Dương, Long An, Bình Phước và Tây Ninh.

10 địa phương xuất siêu lớn nhất 10 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

10 địa phương xuất siêu lớn nhất 10 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Thái Nguyên là địa phương xuất siêu lớn nhất trong 63 tỉnh, thành. Cụ thể, lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, Thái Nguyên xuất siêu 10,73 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 26,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 15,87 tỷ USD.

Sau Thái Nguyên, Bình Dương là địa phương xuất siêu lớn thứ 2 cả nước, đạt 8,13 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,97 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 20,84 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Bắc Ninh xếp thứ 3/63 tỉnh, thành xuất siêu lớn nhất cả nước, đạt 5,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 38,72 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 33,14 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Đồng Nai xếp thứ 4 với cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng đầu năm 2022 xuất siêu đạt 4,73 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,81 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 16,09 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Hải Phòng là địa phương cuối cùng lọt top 5 tỉnh, thành xuất siêu lớn nhất cả nước. Hải Phòng xuất siêu 2,3 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng đạt 20,16 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 17,86 tỷ USD.

Minh Tiến

Tin mới