Miễn phí phí giao dịch  chứng khoán phái sinh 06 tháng

Miễn phí phí giao dịch chứng khoán phái sinh 06 tháng

30/03/2023 - 07:00

Cùng với sự phát triển của thị trường, chứng khoán Việt Nam đã, đang được cải tiến không ngừng và ngày càng phát huy tốt hơn vai trò là kênh huy động vốn hữu hiệu cho các doanh nghiệp. Các sản phẩm tài chính khác ngoài cổ phiếu, trái phiếu như chứng khoán phái sinh cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn.