Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ước lãi 243 tỷ đồng trong năm 2020, vượt 89% kế hoạch

(Tổ Quốc) - Năm 2021 Bảo hiểm Bưu điện ước tính đạt hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán PTI) vừa thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2020. Theo đó công ty cho biết, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm dự kiến đạt 6.050 tỷ đồng, chỉ hoàn thành hơn 95% kế hoạch.

Dù không hoàn thành kế hoạch doanh thu, nhưng lợi nhuận sau thuế ước tính đạt hơn 243 tỷ đồng, vượt 88,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Kết quả này cũng hơn gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2019.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ước lãi 243 tỷ đồng trong năm 2020, vượt 89% kế hoạch - Ảnh 1.

Bảo hiểm Bưu điện cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 9%, lên 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 200,5 tỷ đồng, giảm 18% so với lợi nhuận dự kiến thực hiện được trong năm 2020.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ước lãi 243 tỷ đồng trong năm 2020, vượt 89% kế hoạch - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Tin mới