Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính chủ động

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) chính thức ra mắt "Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Kế hoạch Tài chính chủ động" với mục tiêu cung cấp cho khách hàng giải pháp tài chính toàn diện đáp ứng cả hai nhu cầu: bảo vệ và đầu tư.
Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính chủ động - Ảnh 1.

Giải pháp mới được thiết kế với các tính năng ưu việt nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam cả về việc lập kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính nhằm gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững.

Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính chủ động - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: "Sn phm Bo him Liên kết đơn v - Kế hoch Tài chính chủ động ra đi góp phn đa dng hóa danh mc gii pháp tài chính dành cho Khách hàng ca Chubb Life Vit Nam. Khách hàng không ch có đưc tm lá chn toàn din, bo v bn thân và gia đình trưc nhng ri ro không báo trưc, mà còn có cơ hi hoàn thin kế hoch tài chính dài hn khi tham gia đu tư vào các qu đu tư chuyên nghip giúp ti ưu hóa t sut sinh li."

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Kế hoạch Tài chính chủ động kế thừa các tính năng bảo vệ ưu việt của những sản phẩm bảo hiểm đã được Chubb Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường, giúp đáp ứng nhu cầu bảo vệ đa dạng của khách hàng với 3 gói quyền lợi: quyền lợi 65, quyền lợi 80 và quyền lợi 99. Ngoài ra, với bộ Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ được thiết kế đi kèm với sản phẩm này, khách hàng có thể bảo vệ bản thân và gia đình thêm toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh nan y, hay điều trị y tế.

Ở khía cạnh đầu tư, «Kế hoạch Tài chính chủ động» mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng tài sản với tỷ suất sinh lời tiềm năng trong dài hạn. Sản phẩm này có đặc tính linh hoạt giúp khách hàng có thể chủ động lựa chọn tỷ lệ đầu tư phù hợp với kỳ vọng và khẩu vị rủi ro của mình thông qua 3 quỹ: quỹ bền vững, quỹ cân bằng, quỹ tăng trưởng với chiến lược đầu tư từ thận trọng đến mạo hiểm, đồng thời dễ dàng thay đổi tỷ lệ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với sự vận động của thị trường tài chính. Danh mục đầu tư sẽ được quản lý bởi các chuyên gia của quỹ đầu tư dày dặn kinh nghiệm và uy tín trên thị trường đến từ VinaCapital với phí quản lý quỹ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, đặc tính linh hoạt của sản phẩm còn được thể hiện rõ nét ở việc khách hàng được quyền chủ động lựa chọn mức phí đầu tư thêm phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình.

Không những thế, khách hàng còn có cơ hội gia tăng tài sản với các khoản chi trả hấp dẫn của quyền lợi duy trì hợp đồng và quyền lợi tuổi vàng.

"Các gii pháp bo him ca Chubb Life Vit Nam đưc xây dng theo tôn ch đáp ng tng nhu cu riêng và đa dng ca khách hàng. Vic trin khai sn phm bo him liên kết đơn v mt ln na khng đnh Chubb Life Vit Nam không ngng phát trin, nm bt nhu cu thay đi ca khách hàng, xã hi và đem đến các gii pháp bo v đa dng hp lý, hp thi" - ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ thêm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập tại:

https://www.chubb.com/vn-vn/personal/premier-variable-universal-life.html

hoặc: https://ecard.baohiemchubblife.vn/ChubbLifeVietnam/san-pham/san-pham-theo-giai-doan-cuoc-song-1/lap-ke-hoach-cho-tuong-lai/ke-hoach-tai-chinh-chu-dong

Tin mới