Những tỉnh, thành 20 năm liên tiếp lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước

(Tổ Quốc) - Trong giai đoạn 2002-2021, cả nước có 6 tỉnh, thành liên tiếp lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất.

Vào năm 2002, top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước gồm: TP. HCM (0,904 triệu đồng), Hà Nội (0,621 triệu đồng), Đồng Nai (0,51 triệu đồng), Bình Dương (0,504 triệu đồng), Bà Rịa – Vũng Tàu (0,475 triệu đồng), Đà Nẵng (0,463 triệu đồng), Hậu Giang (0,449 triệu đồng), Quảng Ninh (0,432 triệu đồng), An Giang (0,416 triệu đồng) và Kiên Giang (0,411 triệu đồng).

Đến năm 2021, top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước gồm: Bình Dương (7,123 triệu đồng), TP. HCM (6,008 triệu đồng), Hà Nội (6,002 triệu đồng), Đồng Nai (5,751 triệu đồng), Đà Nẵng (5,230 triệu đồng), Hải Phòng (5,093 triệu đồng), Bắc Ninh (4,917 triệu đồng), Cần Thơ (4,794 triệu đồng), Vĩnh Phúc (4,511 triệu đồng) và Bà Rịa – Vũng Tàu (4,419 triệu đồng).

So với năm 2002, top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước năm 2021 có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, 6/10 tỉnh, thành vẫn lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước sau 20 năm. 

Cụ thể, các địa phương đó là: Bình Dương, TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, 6 địa phương này cũng luôn lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước trong 20 năm qua.

Những tỉnh, thành 20 năm liên tiếp lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước  - Ảnh 1.

Những tỉnh, thành luôn lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước giai đoạn 2002-2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong 6 địa phương luôn lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước giai đoạn 2002-2021, Bình Dương là địa phương có thay đổi thứ hạng nhiều nhất.

Cụ thể, năm 2002, thu nhập bình quân của Bình Dương đạt 504 nghìn đồng/người/tháng, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành. Đến năm 2021, thu nhập bình quân của Bình Dương tăng lên đạt 7,123 triệu đồng/người/tháng, xếp thứ 1/63 tỉnh, thành. Như vậy, thu nhập bình quân của Bình Dương đã tăng lên gấp hơn 14 lần và cải thiện 3 bậc trong bảng xếp hạng thu nhập bình quân 63 tỉnh, thành trong giai đoạn 2002-2021.

Sau Bình Dương, Đà Nẵng là tỉnh thứ hai trong 6 địa phương luôn lọt top 10 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước giai đoạn 2002-2021 có sự cải thiện thứ bậc trong bảng xếp hạng thu nhập bình quân của 63 tỉnh, thành.

Cụ thể, năm 2002, thu nhập bình quân của Đà Nẵng đạt 463 nghìn đồng/người/tháng, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành. Đến năm 2021, thu nhập bình quân của Đà Nẵng tăng lên đạt 5,23 triệu đồng/người/tháng, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành. Như vậy, thu nhập bình quân của Đà Nẵng đã tăng lên gấp gần 13 lần và cải thiện 1 bậc trong bảng xếp hạng thu nhập bình quân 63 tỉnh, thành trong giai đoạn 2002-2021.

Bên cạnh đó, TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu tuy có sự giảm thứ bậc trong bảng xếp hạng thu nhập bình quân của 63 tỉnh, thành nhưng vẫn luôn lọt top những tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước giai đoạn 2002-2021.

Năm 2002, thu nhập bình quân của TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đạt lần lượt là 904 nghìn đồng/người/tháng, 621 nghìn đồng/người/tháng, 510 nghìn đồng/người/tháng, 475 nghìn đồng/người/tháng.

Đến năm 2021, thu nhập bình quân của TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng lên đạt lần lượt là 6,008 triệu đồng/người/tháng; 6,002 triệu đồng/người/tháng; 5,751 triệu đồng/người/tháng và 4,88 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, thu nhập bình quân của TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng lên gấp lần lượt là 6,64 lần; 9,66 lần; 11,28 lần và 9,3 lần sau 20 năm.

Minh Tiến

Tin mới