Quốc gia nào đang mua đá quý và kim loại quý nhiều nhất từ Việt Nam?

(Tổ Quốc) - Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, Việt Nam thu về hơn 355 triệu USD từ việc xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm.

Cụ thể, xuất khẩu đá quỹ, kim loại quỹ và sản phẩm của Việt Nam sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2023 mang về 355,51 tỷ USD. Hoa Kỳ và Hồng Kông (Trung Quốc) là hai thị trường chủ đạo, chiếm hơn 80% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý của cả nước.

Hoa Kỳ đứng đầu về kim ngạch trong 4 tháng đầu năm, đạt 182,03 triệu USD, chiếm trên 50% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý của cả nước. Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ hai với kim ngạch đạt 108,93 triệu USD, chiếm 30,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2023.

Theo sau là các thị trường như Nhật Bản với kim ngạch đạt 22,79 triệu USD, chiếm 6,41%; Hàn Quốc có kim ngạch đạt 11,81 triệu USD, chiếm 3,32%; Pháp có kim ngạch đạt 11,65 triệu USD, chiếm 3,27% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2023.

Quốc gia nào đang mua đá quý và kim loại quý nhiều nhất từ Việt Nam? - Ảnh 1.

5 quốc gia nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm nhiều nhất từ Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Theo đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm nhiều nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Theo báo cáo tình của Tổng cục Thống kê, về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 31,2 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 12,6 tỷ USD, giảm 3,6%; xuất siêu sang Nhật Bản 521 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 564 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 23,6 tỷ USD, giảm 16,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 10,8 tỷ USD, giảm 38,3%; nhập siêu từ ASEAN 3,4 tỷ USD, giảm 41,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Năm giảm 5,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2%.

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%).

Minh Tiến

Tin mới