Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản đóng góp bao nhiêu vào quy mô GDP cả nước?

(Tổ Quốc) - Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022 của Tổng cục Thống kê (TCTK), quy mô GDP cả nước đạt 9.513 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp hơn 24% vào quy mô GDP cả nước.

Theo TCTK, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2022 đạt 9.513,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021). Theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2022 tăng 4,8% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2022 đạt 26,2%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 2021).

Năm 2022, ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước là công nghiệp chế biến, chế tạo; đạt 2.355 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Tiếp theo là ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có đóng góp lớn thứ hai trong các ngành kinh tế. Cụ thể, ngành ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt khoảng 915,47 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Cùng với đó, nông nghiệp, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm và xây dựng nằm trong top 5 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước năm 2022. Cụ thể, ngành nông nghiệp, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm và ngành xây dựng có giá trị đạt lần lượt là 819,29 nghìn tỷ đồng; 811,24 nghìn tỷ đồng và 589,71 nghìn tỷ đồng.

Các ngành còn lại nằm trong top 15 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước gồm có: hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; vận tải, kho bãi; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; giáo dục và đào tạo; thông tin và truyền thông; hoạt động kinh doanh bất động sản; khai khoáng; thủy sản; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Như vậy, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xếp thứ 6 trong 15 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước. Cụ thể, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt khoảng 452,55 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Còn hoạt động kinh doanh bất động sản xếp thứ 11 trong 15 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước. Cụ thể, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt khoảng 328,75 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản đóng góp bao nhiêu vào quy mô GDP cả nước? - Ảnh 1.

Tỷ trọng các ngành trong quy mô GDP năm 2022. Nguồn: TCTK.

Xét về tỷ trọng các ngành trong quy mô GDP cả nước năm 2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 24,76% quy mô GDP chung của cả nước. Xếp thứ 2 là ngành ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 9,62% trong quy mô GDP cả nước năm 2022.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm và ngành xây dựng đóng góp lần lượt là 8,61%; 8,53% và 6,2% trong quy mô GDP cả nước năm 2022.

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đóng góp 4,76% vào quy mô GDP cả nước năm 2022. Vận tải, kho bãi đóng góp 4,65%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đóng góp 4%; giáo dục và đào tạo đóng góp 3,74%; thông tin và truyền thông đóng góp 3,51% vào quy mô GDP cả nước năm 2022.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đóng góp 3,46% vào quy mô GDP cả nước năm 2022. Khai khoáng đóng góp 2,82%; thủy sản đóng góp 2,72%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đóng góp 2,69%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đóng góp 2,27% vào quy mô GDP cả nước năm 2022.

Theo đó, 15 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước đã chiếm 92,33% quy mô GDP cả nước trong năm 2022. Các ngành còn lại chiếm 7,67% quy mô GDP cả nước trong năm 2022.

Minh Tiến

Tin mới