Thành phố trực thuộc TW có số khu công nghiệp đang hoạt động nhiều nhất

(Tổ Quốc) - Theo Báo cáo tình hình thành lập và phát triển Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện có 291 KCN đã đi vào hoạt động. Trong đó, số KCN tại 5 thành phố trực thuộc TW chiếm gần 18% tổng số KCN của cả nước.

Theo quản lý các KCN tại 5 thành phố trực thuộc TW, TP. HCM và Hải Phòng hiện có số KCN đang hoạt động nhiều nhất trong 5 thành phố trực thuộc TW. Cụ thể, TP. HCM và Hải Phòng có 14 KCN đang hoạt động. Trong khi đó, số KCN đang hoạt động của Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng lần lượt là 10 KCN, 8 KCN và 6 KCN.

Thành phố trực thuộc TW có số khu công nghiệp đang hoạt động nhiều nhất - Ảnh 1.

Số khu công nghiệp của 5 thành phố trực thuộc TW. Nguồn: Ban quản lý các KCN tại các tỉnh, thành.

TP. HCM

Theo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM, đến nay thành phố có 3 Khu chế xuất (KCX) và 14 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 3.811,71 ha, đạt 64% diện tích quy hoạch của 23 KCX - KCN thành phố.

Tỷ lệ lấp đầy các KCX - KCN đạt 77% và cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra về mục tiêu thu hút vốn đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao giá trị xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm của các KCX - KCN tại TP. HCM đạt 7 tỷ USD, chiếm trên 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trung bình hàng năm các KCX – KCN nộp ngân sách Nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng, chiếm 6% thu ngân sách thành phố (không kể dầu thô).

Tính đến nay, các KCX-KCN TP.HCM đã thu hút được 1.674 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,33 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 45%. Bình quân hàng năm các các KCX-KCN thu hút hơn 260 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm tỷ trọng 58% vốn đầu tư nước ngoài của thành phố trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Hiện nay, các KCX - KCN tại TP. HCM đã giải quyết việc làm cho hơn 281.000 lao động, chiếm 6% lực lượng lao động của thành phố.

TP. Hải Phòng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, Hải Phòng hiện có 14 KCN đang hoạt động với tổng diện tích 6.144 ha.

Ban quản lý các KCN tại Hải Phòng cho biết, các KCN trên địa bàn thành phố đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, các KCN, KKT tại Hải Phòng thu hút hơn 400 dự án FDI với số số hơn 20 tỷ USD.

Để thu hút dòng vốn FDI hơn nữa, thành phố đang tiếp tục triển khai xây dựng thêm 15 KCN mới với tổng diện tích trên 6.200ha, đặt mục tiêu thu hút khoảng 15 tỷ USD vốn FDI. Hiện nay, Hải Phòng đang tập trung triển khai các thủ tục thành lập 6 KCN mới với tổng diện tích 2.758ha.

Bên cạnh đó, thành phố có chính sách khuyến khích phát triển mô hình KCN sinh thái; KCN bền vững, hiệu quả; đầu tư phát triển các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

TP. Hà Nội

Theo Ban quản lý các KCN TP. Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố có 10 KCN đang hoạt động với diện tích 1.347,42 ha. Trong đó, có 9 KCN với diện tích 1.270,5ha đã hoạt động ổn định có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%.

Các KCN của Hà Nội đã thu hút được trên 700 dự án. Trong đó, có hơn 300 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 6 tỷ USD. Các KCN của Hà Nội đã thu hút hơn 165.000 người lao động, bình quân 1ha đất đã tạo việc làm cho hơn 160 lao động.

TP. Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố hiện có 8 KCN tập trung. Tính đến nay, các KCN trên địa bàn thành phố thu hút 256 dự án đầu tư trong ngoài nước, với tổng vốn đăng ký hơn 1,6 tỷ USD, vốn đầu tư đã thực hiện trên 1 tỷ USD, giải quyết việc làm cho 43.177 lao động.

TP. Đà Nẵng

Theo báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng về quy hoạch đầu tư và hoạt động của các KCN, cụm KCN trên địa bàn thành phố, đến nay Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào hoạt động 6 KCN tập trung.

Bên cạnh đó, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, 6 KCN hiện hữu trên địa bàn thành đã thu hút hơn 117 dự án FDI với vốn đầu tư FDI khoảng 1,3 tỷ USD. 6 KCN của thành phố hiện đang thu hút hơn 64.000 lao động tới làm việc.

Minh Tiến

Tin mới