Thủ tướng Phạm Minh Chính trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

(Tổ Quốc) - Sáng 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, bao gồm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Ngoài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm gồm:

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Trong số 13 thành viên Chính phủ được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình miễn nhiệm có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã hết tuổi tái cử. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đủ tuổi tái cử nhưng không trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Đại hội XIII của đảng, ông Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Khái, Đỗ Văn Chiến được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau đó, nhiều thành viên Chính phủ cũng đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. Cụ thể, ông Trần Tuấn Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công Thương) được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Đinh Tiến Dũng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính) được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) cũng vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Linh Anh

Tin mới