Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cho Kiểm toán Nhà nước với ví dụ gần 100 triệu/tháng/người để "không cần tham nhũng"

(Tổ Quốc) - Trong phiên thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước, đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn Hà Nội đưa ra đề xuất sử dụng 1% số tiền tăng lên mà KTNN phát hiện trong các sai phạm để trả lương cho đội ngũ kiểm toán (mỗi người sẽ được gần 100 triệu/tháng).

Cho ý kiến về báo cáo, đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ sự đồng tình với nhiều nội dung cũng như nêu ra các con số trong báo cáo của KTNN nhiệm kỳ 2016-2021 và so sánh với nhiệm kỳ trước để thấy sự vượt trội. Tuy nhiên, bên cạnh việc thể hiện sự đồng tình, ông Cường cũng đưa ra những ý kiến để KTNN nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình.

Với vấn đề kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về mặt tài chính mới chỉ đạt được 73,6% và đứng về mặt kiến nghị, xử lý các văn bản thì mới chỉ đạt 17,3%, ông Cường cho rằng hiệu lực thực hiện của các kiến nghị kiểm toán còn thấp. KTNN cần tìm ra nguyên nhân và kiến nghị với Quốc hội vì luật bắt buộc những quyết định mà KTNN đã công khai phải được thực hiện.

Với việc KTNN chưa thực kiểm toán được 100% báo cáo tài chính thuộc diện phải kiểm toán hàng năm, ông Cường nêu ra 2 giải pháp. Đầu tiên là sử dụng các tổ chức kiểm toán độc lập để tham gia vào quá trình kiểm toán vì kinh nghiệm các nước trên thế giới đều sử dụng kiểm toán độc lập để thực hiện các chức năng của kiểm toán quốc gia. Bên cạnh đó, cần tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán và công khai kết luận kiểm toán để mọi người dân được tiếp cận theo luật định.

Các vấn đề liên quan đến chất lượng kiểm toán cũng như đào tạo kiểm toán cũng được ông Cường nêu ra và đề nghị KTNN nghiên cứu. Vị ĐBQH đoàn Hà Nội cho rằng cần giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách phải có trách nhiệm trong việc thực hiện các việc để kiểm soát lại chất lượng kiểm toán. Thậm chí, Ủy ban có thể thuê kiểm toán độc lập bên ngoài để thực hiện kiểm toán lại. Ngoài ra, tăng lương cho đội ngũ kiểm toán cũng là vấn đề ông Cường nêu ra.

"Tôi cho rằng không nên tăng cường thêm đội ngũ kiểm toán mà cần phải kiến nghị có một chính sách để khuyến khích về chế độ cho những người làm việc trong ngành kiểm toán. Tôi chỉ đưa ra một con số thế này, nếu chúng ta chỉ dùng 1% số tiền mà kiểm toán phát hiện, xử lý kiến nghị tăng lên và tiết kiệm ngân sách để chi cho kiểm toán thì tiền lương của đội ngũ kiểm toán cũng gần 1 tỷ đồng/1 người/1 năm. Nó tương đương với gần 100 triệu/tháng", ông Cường đề xuất.

Vị ĐBQH đoàn Hà Nội cho rằng chính sách khuyến khích thỏa đáng như thế thì sẽ giúp những người làm kiểm toán có "một chế độ thỏa đáng". Kết hợp với hình thức kiểm toán độc lập để tra soát, ông Cường tin mục tiêu "không cần tham nhũng và không dám tham nhũng" sẽ đạt được.

"Điều này cũng sẽ mang lại những hiệu quả rất tốt để tăng cường vai trò kiểm toán trong việc phòng, chống tham nhũng", ông Cường nói thêm.

Về năng lực của kiểm toán, trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nói rằng ngoài một vụ chuyên trách, KTNN cũng thực hiện việc luân chuyển địa bàn với kiểm toán viên, thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo kế hoạch và đột suất. Ngoài ra, KTNN cũng sử dụng bộ máy thanh tra của mình để kiểm tra chéo các hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng.

Linh Anh

Tin mới