EVNFinance đạt hơn 164,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I năm 2024

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2024, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 164 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2023.
EVNFinance đạt hơn 164,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I năm 2024 - Ảnh 1.

EVNFinance đạt hơn 164,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I năm 2024 - Ảnh 1.

Với việc linh hoạt trong điều hành kinh doanh, tận dụng những thuận lợi từ thị trường trong quý I/2024, EVF đã triển khai hoạt động kinh doanh với cơ cấu nguồn vốn hợp lý, kết quả hoạt động quý I/2024 đã có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế tăng gần 55% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt kết quả ấn tượng ở mức 375,4 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 (năm) lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 30%, đạt mức 23,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, Tổng tài sản của EVF đạt 47.987 tỷ đồng, trong đó danh mục cho vay đạt 31.257 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản. Tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng đạt 3.447 tỷ đồng, tăng 15% so với 31/12/2023, huy động vốn từ giấy tờ có giá tăng khoảng 6% so với đầu kỳ, đạt mức 18.449 tỷ đồng. EVNFinance luôn đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,41%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 15,65%, cao hơn rất nhiều so với mức quy định tối thiểu (9%) của Ngân hàng Nhà nước.

Trong quý I/2024, EVF đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội đã thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, mức 8%; Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2024; Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của EVF; Thông qua Lựa chọn chiến lược phát triển EVF theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Tin mới