Tập đoàn DIC tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/4

Vào ngày 26/4 tới đây, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC, HoSE: DIG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Aurora (169 Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). ĐHĐCĐ của Tập đoàn DIC năm nay được tổ chức với 2 hình thức tham dự: trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tập đoàn DIC tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 - Ảnh 1.

M cổng tham dự trực tuyến từ ngày 22/4/2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là năm đầu tiên Tập đoàn DIC bổ sung thêm hình thức tham gia trực tuyến, bên cạnh hình thức họp trực tiếp truyền thống. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC chia sẻ: "Việc bổ sung hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các bên tham gia, đặc biệt là quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ, xóa bỏ trở ngại về vị trí địa lý, tiết kiệm chi phí đi lại cho cổ đông".

Từ 0 giờ, ngày 22/04/2024, hệ thống tham dự trực tuyến đã được mở tại đây: http://dhcd.dic.vn/ . Cổ đông tham dự trực tuyến có thể thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề của đại hội bắt đầu từ ngày 22/04/2024.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 lên 10.203 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 tới đây, HĐQT Tập đoàn DIC sẽ trình đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 là nội dung nổi bật tại sự kiện lần này.

Tập đoàn DIC tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 - Ảnh 1.

Tập đoàn DIC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Aurora (169 Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu).

Việc tăng vốn điều lệ được Tập đoàn DIC thực hiện thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm từ 4 phương án trên là 410,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6.099 tỷ đồng lên 10.203 tỷ đồng.

Mục đích của việc tăng vốn nhằm huy động thêm nguồn lực để Tập đoàn DIC triển khai đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm quy mô lớn.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Tập đoàn DIC dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động tối đa 3.000 tỷ đồng. Số tiền huy động theo phương án này sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành trong năm 2021: 900 tỷ đồng; bổ sung vốn đầu tư dự án Cap Saint Jacques - GĐ 2&3 (TP.Vũng Tàu): 1.135 tỷ đồng và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang): 965 tỷ đồng.

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Tập đoàn DIC dự kiến phát hành tối đa 30,49 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2,5%) và 15,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2,5%).

Đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, Tập đoàn DIC dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường (tính đến ngày 31/12/2023). Giá chào bán cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/cổ phiếu và đối tượng được mua là cán bộ, người lao động Tập đoàn. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Tập đoàn DIC dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua sẽ ở dưới mức 100 nhà đầu tư. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán này dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng và sẽ được Tập đoàn DIC sử dụng cho đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (tỉnh Hà Nam): 1.000 tỷ đồng và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (TP.Vĩnh Yên): 2.000 tỷ đồng.

Tập đoàn DIC tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 - Ảnh 2.

Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) là dự án trọng điểm của Tập đoàn DIC trong năm 2024.

Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC cho biết: "Kết thúc năm 2023, Tập đoàn DIC đã từng bước vượt qua giai đoạn đáy của thị trường bất động sản với hàng loạt tín hiệu lạc quan: nguồn tiền gửi nghìn tỷ đồng, hoàn thành thu xếp vốn trên 4.000 tỷ đồng, tăng tổng tài sản từ 14.747,8 tỷ đồng lên 16.827,6 tỷ đồng, mở ra cơ hội huy động cho dự án quy mô lớn một cách chủ động, tạo tiền đề thuận lợi cho năm tài chính 2024". Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023, Tập đoàn DIC trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tổng doanh thu Hợp nhất: 2.300 tỷ đồng (tăng 72% so với thực hiện năm 2023) ; lợi nhuận trước thuế Hợp nhất: 1.010 tỷ đồng (tăng 508,9% so với thực hiện năm 2023).

Tin mới