Thaco sẽ phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu tăng vốn lên 30.510 tỷ đồng

(Tổ Quốc) - Tổng số lượng cổ phiếu dự phát hành mới là 1,356 triệu đơn vị, tương đương giá trị 13.560 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 80%. Theo đó, vốn cổ phần Thaco dự tăng từ 16.950 tỷ lên 30.510 tỷ đồng. Thời gian thực hiện nhằm vào quý 2/2020 sau khi UBCKNN chấp thuận.

HĐQT Ô tô Trường hải (Thaco) dự kiến sẽ chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,5% trên mệnh giá cổ phần. Tổng mức dự kiến chi 1.610 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trên lợi nhuận ròng 33,4%.

Cùng với đó, Công ty cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mục đích nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống đơn vị trực thuộc.

Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thaco, trong đó thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán 2019 khoảng 3.621 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại xấp xỉ 13.931 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2019.

Tổng số lượng cổ phiếu dự phát hành mới là 1,356 triệu đơn vị, tương đương giá trị 13.560 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 80%. Theo đó, vốn cổ phần Thaco dự tăng từ 16.950 tỷ lên 30.510 tỷ đồng. Thời gian thực hiện nhằm vào quý 2/2020 sau khi UBCKNN chấp thuận.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 2019 của Thaco đạt 56.500 đồng, giảm 2.500 tỷ so với năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn một nửa về 3.400 tỷ đồng.

Mặt khác, nhờ có khoản thu nhập bất thường 2.080 tỷ đồng là lãi phát sinh từ giao dịch mua lại HAGL Land. Do đó, lợi nhuận trước thuế chỉ giảm 20%, xuống 5.465 tỷ đồng. LNST của cổ đông công ty mẹ cũng giảm tương ứng từ 6.074 tỷ xuống 4.820 tỷ đồng.

Thaco sẽ phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu tăng vốn lên 30.510 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bước sang năm 2020 là năm thứ 3 thực hiện chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó ô tô và cơ khí là chủ lực, 2 lĩnh vực chính nông nghiệp và Đầu tư xây dựng, 2 lĩnh vực hỗ trợ là logistics và thương mại dịch vụ.

Ghi nhận tại thông điệp đầu năm, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết 2020 là năm rất thách thức trong bối cảnh ngành sản xuất kinh doanh ô tô cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn từ trước đến nay, cũng là năm THACO bước vào giai đoạn phát triển đa ngành với quy mô lớn. Kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu hơn 4 tỷ USD.

Tri Túc

Tin mới