Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Đẩy nhanh quá trình thử nghiệm hệ thống KRX và nâng hạng lên thị trường mới nổi

(Tổ Quốc) - Đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sớm hoàn hiện hệ thống công nghệ thông tin KRX để đưa vào vận hành. Về nâng hạng thị trường chứng khoán, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, chủ động đề xuất với Bộ Tài chính để trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa tổ chức Hội nghị công tác chỉ đạo điều hành 5 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì và điều hành hội nghị.

Thị trường chứng khoán có 2 tuần hồi phục tích cực

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, UBCKNN đã triển khai các nhiệm vụ được giao như: xây dựng văn bản pháp quy theo chương trình năm 2022; triển khai các Đề án liên quan đến thị trường chứng khoán; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hoạt động chào bán chứng khoán, tuân thủ nghĩa vụ của công ty đại chúng, tăng cường kiểm tra nâng cao tính tuân thủ các quy định của các công ty kiểm toán, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về diễn biến của thị trường chứng khoán, tiếp nối xu hướng năm 2021, thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong thời gian đầu năm, nhưng sau đó biến động theo xu hướng giảm cả về điểm số, giá cổ phiếu, thanh khoản,… Cùng chung với xu thế biến động của thị trường chứng khoánthế giới và trước tác động tâm lý của một số yếu tố trong nước đã khiến chỉ số VN-Index có thời điểm giảm mạnh về mức dưới 1.200 điểm từ đỉnh hơn 1.500 điểm xác lập trong tháng 1/2022. 

Tuy nhiên, nhờ nhiều giải pháp tích cực, kịp thời của cơ quan quản lý nhà nước, tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện và trên thực tế, thị trường chứng khoán đã có nhịp hồi phục khá tích cực vào 2 tuần cuối của tháng 5/2022.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây, UBCKNN đã quyết liệt triển khai các giải pháp để đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, ổn định trở lại cụ thể như: UBCKNN đã giao Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chỉ đạo Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sản từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu; yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán; Điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong ngày đáo hạn; chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chặn giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Đẩy nhanh thử nghiệm hệ thống KRX và nâng hạng thị trường

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận những kết quả và nỗ lực của UBCKNN 5 tháng đầu năm, đặc biệt là triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp cấp bách nhằm trấn an tâm lý nhà đầu tư, hỗ trợ thị trường chứng khoán sớm ổn định trở lại. Đối với những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần nhanh chóng khắc phục, hoàn thiện để đảm bảo công tác quản lý điều hành thị trường đạt hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, thông suốt, an toàn.

Tại hội nghị, Thứ trưởng cho biết, nhiệm vụ công tác năm 2022 của UBCKNN và các đơn vị còn rất lớn, do đó phải tiếp tục nỗ lực, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đặt ra từ đầu năm. 

Đối với diễn biến của thị trường chứng khoán, mặc dù đã có nhịp phục hồi tích cực trong những tuần gần đây và về trung dài hạn vẫn được hỗ trợ từ các yếu tố nền tảng vĩ mô, cũng như yếu tố nội tại của thị trường, nhưng bối cảnh chung trên toàn cầu đang gặp nhiều thách thức và biến động khó lường. Do vậy, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tăng cường công tác dự báo để chủ động hơn các giải pháp để hỗ trợ cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện trong từ nay tới cuối năm 2022 và thời gian tới. 

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định pháp lý và các cơ chế, chính sách để kịp thời đề xuất Bộ Tài chính trình các cấp sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển của thị trường chứng khoán, nhất là qua 2 năm Covid vừa qua.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật, từ đó phát huy tích cực vai trò là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác giám sát thị trường chứng khoán, nâng cao vai trò giám sát các tuyến, nhất là các đơn vị giám sát tuyến đầu để kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Đối với giám sát công ty đại chúng, tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ về công bố thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng công tác kiểm toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán. Rà soát, giám sát, kiểm tra và có biện pháp thúc đẩy, xử lý sai phạm đối với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về cổ phần hóa gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ tư, đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sớm hoàn hiện hệ thống công nghệ thông tin KRX để đưa vào vận hành, tạo điều kiện để triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát, xây dựng hệ thống cảnh báo đối với các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi một số tiêu chí của chỉ số VN30.

Thứ năm, về nâng hạng thị trường chứng khoán, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, chủ động đề xuất với Bộ Tài chính để trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai phạm để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trên thị trường chứng khoán, khi phát hiện các dấu hiệu sai phạm có yếu tố hình sự cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trên thị trường.

Anh Minh

Tin mới