Thủy điện Thác Mơ (TMP) dành 210 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019, kế hoạch lãi sau thuế 342 tỷ đồng năm 2020

(Tổ Quốc) - Thủy điện Thác Mơ trình phương án chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30%.

Ngày 28/5 tới đây CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán TMP) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu dự kiến trình Đại hội đã được công ty công bố.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Năm 2019 được xem là năm bất lợi với lưu lượng nước về hồ trung bình thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, đạt 94,39m3/s (bình quân cùng kỳ nhiều năm rơi vào khoảng 115,86 m3/s). Sản lượng điện sản xuất công ty mẹ năm 2019 đạt 627 triệu kWh còn sản lượng điện thương phẩm đạt 622 triệu kWh.

Kết quả cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 673 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2018 còn lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến 25,8% xuống còn hơn 381 tỷ đồng, trong đó LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 375 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) dành 210 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019, kế hoạch lãi sau thuế 342 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Phương án phân phối lợi nhuận

Với kết quả đạt được, Thủy điện Thác Mơ dự kiến dành 210 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 30%.

Trong đó công ty đã chi tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền vào cuối năm 2019, số còn lại sẽ được công ty trả trong thời gian tới.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 dự kiến lưu lượng nước về hồ không cải thiện, thậm chí ước tính lưu lượng nước bình quân giảm còn 92,2 m3/s. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 630 triệu kWh.

Kế hoạch tài chính, Thủy điện Thác Mơ ước tính doanh thu năm 2020 đạt hơn 577 tỷ đồng, trong đó doanh thu thủy điện chiếm phần lớn, đạt hơn 522,5 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt hơn 342 tỷ đồng – giảm hơn 10% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 – trong đó lợi ích từ công ty con rơi vào khoảng 22 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 20%.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) dành 210 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019, kế hoạch lãi sau thuế 342 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 2.

Trước đó Thủy điện Thác Mơ đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 với doanh thu giảm 18,9% so với cùng kỳ, đạt 88,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,3 tỷ đồng, giảm 28,7% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2019. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 33,2 tỷ đồng.

Nam Sơn

Tin mới