Tiên phong, sáng tạo và đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần giúp Việt Nam phát triển bền vững

(Tổ Quốc) - Sáng 3/11/2023, Diễn đàn Doanh nghiệp kỷ niệm 30 năm tiên phong, sáng tạo và đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 30 năm Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công chia sẻ, cách đây 30 năm, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (nay là Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp) ra đời trong bối cảnh đất nước bắt đầu công cuộc Đổi mới, các cơ quan nhà nước cũng như người dân và doanh nghiệp đang bỡ ngỡ làm quen và chập chững bước vào cơ chế kinh tế thị trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI cũng vừa chính thức tách khỏi Bộ Ngoại thương để trở thành tổ chức quốc gia có chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi và xúc tiến hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong 30 năm phát triển và sáng tạo, Diễn đàn Doanh nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Diễn đàn Doanh nghiệp tiên phong, đổi mới sáng tạo tổ chức các hoạt động, sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp, tích cực tham gia phản biện chính sách...

Đặc biệt, Diễn đàn Doanh nghiệp luôn thể hiện thực tế hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhằm kịp thời được truyền tải đến với các cơ quan chức năng, giúp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Tiên phong, sáng tạo và đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần giúp Việt Nam phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Với hành trình phát triển đất nước, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đang xuất hiện góp phần nắm bắt cơ hội, hiện thực hóa tầm nhìn của VCCI về xây dựng Doanh nghiệp vững mạnh, Quốc gia thịnh vượng, Chủ tịch VCCI đề nghị trong giai đoạn tới tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp lưu ý một số yêu cầu phát triển.

Thứ nhất, tính tiên phong. Diễn đàn Doanh nghiệp phải kiên định với lập trường là cơ quan báo chí tiên phong trong bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam là chức năng, nhiệm vụ của VCCI, tạp chí là cơ quan ngôn luận của VCCI cần quán triệt và đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, tạp chí cần đi đầu trong xây dựng văn hóa cơ quan báo chí và tiên phong trong lan toả, thúc đẩy xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Thứ hai, bồi đắp giá trị và sự khác biệt: Sau 30 năm phát triển, tạp chí đã tạo dựng được vị thế, bản sắc riêng trong làng báo chí kinh tế, uy tín trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và xã hội, đây là những giá trị vô giá cần giữ gìn và bồi đắp. Tạp chí cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo cả về hình thức, nội dung, công nghệ, tạo sự khác biệt và duy trì bản sắc riêng, phát huy lợi thế có lượng bạn đọc, đối tác khách hàng là cộng đồng doanh nhân.

Về tổ chức cũng cần tiếp tục đổi mới, đặc biệt là hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan báo chí theo quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đặc biệt cần có chế độ, chính sách chăm sóc, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, nhân viên, cán bộ để mọi người an tâm, gắn bó với tạp chí, cảm nhận thấy sự khác biệt, giá trị và vinh dự, tự hào khi là một người của Diễn đàn Doanh nghiệp.

Thứ ba, Chủ tịch VCCI đề nghị, Diễn đàn Doanh nghiệp phải thực sự trở thành "kho dữ liệu lớn và tin cậy" về doanh nhân, doanh nghiệp. Các nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân, các chuyên gia thường dùng báo chí như một kênh quan trọng để thu thập thông tin kinh tế-xã hội. Diễn đàn Doanh nghiệp phải đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và tổ chức công tác lưu trữ, tra cứu thông tin một cách khoa học

PV

Tin mới