Từ 1/9, luật sư tiết lộ bí mật điều tra có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

(Tổ Quốc) - Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 quy định phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với luật sư tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra.

UBTVQH ban hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 về xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Theo đó, quy định về xử phạt hành vi tiết lộ bí mật điều tra như sau:

- Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật.

- Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi:

+ Người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra mặc dù đã được yêu cầu phải giữ bí mật;

+ Luật sư tiết lộ bí mật điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật.

- Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với luật sư tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra.

Bên cạnh đó, quy định biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

+ Buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra.

+ Buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra.

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra.

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Mộc An

Nhipsongkinhte

Tin mới