20 năm trước, GDP bình quân Việt Nam đứng thứ 160/195 trên thế giới, nay nhảy bao nhiêu bậc?

(Tổ Quốc) - Năm 2002, GDP bình quân của Việt nam đạt khoảng 547 USD, xếp thứ 160/195 trên thế giới.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2002, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 547 USD, xếp thứ 160/195 trên thế giới. Đến năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng lên đạt khoảng 3.743 USD, xếp thứ 124 trên thế giới.

Như vậy, Việt Nam đã nhảy 36 bậc trong bảng xếp hạng GDP bình quân trên thế giới giai đoạn 2002-2021. Cùng với đó, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng 6,8 lần trong giai đoạn 2002-2021.

20 năm trước, GDP bình quân Việt Nam đứng thứ 160/195 trên thế giới, nay nhảy bao nhiêu bậc? - Ảnh 1.

GDP bình quân của Việt Nam giai đoạn 2002 - 2021 và dự báo năm 2022 theo IMF. Nguồn: IMF.

Năm 2022, IMF đã đưa ra dự báo GDP bình quân cho các nước trên thế giới. Trong đó, GDP bình quân Việt Nam năm 2022 được dự báo đạt khoảng 4.163 USD, xếp thứ 117 trên thế giới. Với dự báo của IMF, GDP bình quân Việt Nam năm 2022 sẽ nhảy 7 bậc so với năm 2021 và 43 bậc so với năm 2002 trên quy mô thế giới.

Xét riêng các nước trong khối ASEAN, năm 2022, Singapore là nước có dự báo GDP bình quân cao nhất trong khối ASEAN, đạt khoảng 79.426 USD, xếp thứ 6 trên thế giới. Brunei được dự báo GDP bình quân đạt khoảng 42.939 USD, xếp thứ 2 trong khối ASEAN và thứ 23 trên thế giới.

20 năm trước, GDP bình quân Việt Nam đứng thứ 160/195 trên thế giới, nay nhảy bao nhiêu bậc? - Ảnh 2.

GDP bình quân các nước trong khối ASEAN năm 2022 theo dự báo của IMF. Nguồn: IMF.

Cùng với đó, Malaysia được dự báo GDP bình quân đạt khoảng 13.708 USD, xếp thứ 3 trong khối ASEAN và thứ 66 trên thế giới. Thái Lan được dự báo GDP bình quân xếp thứ 4 trong khối ASEAN và thứ 87 trên thế giới, đạt khoảng 7.630 USD vào năm 2022.

GDP bình quân của Indonesia được dự báo đạt khoảng 4.691 USD, xếp thứ 5 trong khối ASEAN và thứ 112 trên thế giới. Với Việt Nam, GDP bình quân được IMF dự báo xếp thứ 6 trong khối ASEAN, xếp trên Phlippines, Lào, Campuchia và Myanmar.

Phlippines, Lào, Campuchia và Myanmar được dự báo GDP bình quân đạt lần lượt là 3.597 USD; 2.172 USD; 1.771 USD và 1.104 USD trong năm 2022.

Minh Tiến

Tin mới