5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

(Tổ Quốc) - Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê (TCTK), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 29,94 tỷ USD và 9 tháng đầu năm ước đạt 282,52 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 29,94 tỷ USD, giảm 14,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,57 tỷ USD, giảm 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,37 tỷ USD, giảm 15%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 10,3%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 7,4% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,4%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73,22 tỷ USD, tăng 16,4%, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 209,3 tỷ USD, tăng 17,6%, chiếm 74,1%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,9%).

5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD 9 tháng năm 2022. Nguồn: TCTK.

Trong các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2022 là thủy sản với tốc độ tăng đạt 48% so với cùng kỳ năm trước. Xếp sau thủy sản là mặt hàng rau quả với tốc độ tăng giá trị xuất khẩu đạt 45% so với cùng kỳ năm 2021.

5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2022. Nguồn: TCTK.

Cùng với đó, hạt điều, cà phê và chè có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu của hạt điều đạt 44,21%; cà phê đạt 40,25% và chè đạt 40,19% so với cùng kỳ năm 2021.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 3.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng. Nguồn: TCTK.

Cùng với đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%, tăng 0,4 điểm phần trăm.

Minh Tiến

Tin mới