5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất nửa đầu tháng 9 năm 2022

(Tổ Quốc) - Theo Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2022 (1-15/9/2022) của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 9/2022 ước đạt 26,34 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng 9/2022 đạt 12,75 tỷ USD.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2022 đạt 526,04 tỷ USD, tăng 15,7%, tương ứng tăng 71,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 364,89 tỷ USD, tăng 15,9% (tăng 49,93 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 161,15 tỷ USD, tăng 15,4% (tăng 21,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong nửa đầu tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD.

Xét về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2022 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 6,95 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2022.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 9/2022 giảm so với nửa cuối tháng 8/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,17 tỷ USD, tương ứng giảm 38,2%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 1,07 tỷ USD, tương ứng giảm 31,5%; hàng dệt may giảm 980 triệu USD, tương ứng giảm 44,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 751 triệu USD, tương ứng giảm 29,7%...

Như vậy, tính đến hết 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 265,34 tỷ USD, tăng 17,8%, tương ứng tăng 40,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất trong nửa đầu tháng 9/2022 là máy ảnh, máy quay phim và kinh kiện với tốc độ tăng đạt 40,48% so với cùng kỳ năm trước. Xếp sau máy ảnh, máy quay phim và kinh kiện là mặt hàng thuỷ sản với tốc độ tăng giá trị xuất khẩu đạt 35,57% so với cùng kỳ năm 2021.

5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất nửa đầu tháng 9 năm 2022 - Ảnh 1.

5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất nửa đầu tháng 9 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, giày dép; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác và hàng dệt may cũng lọt top 5 mặt hàng có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu lớn nhất nửa đầu tháng 9 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu của giày dép đạt 32,41%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 29,74% và hàng dệt may đạt 24,15% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2022 đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 2,14 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2022. 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 9/2022 giảm so với nửa cuối tháng 8/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 372 triệu USD, tương ứng giảm 17,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 355 triệu USD, tương ứng giảm 9,8%; kim loại thường khác giảm 162 triệu USD, tương ứng giảm 36,7%; vải các loại giảm 107 triệu USD, tương ứng giảm 17%...

Tính luỹ kế đến hết 15/9/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 31,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 20,7%; xăng dầu các loại tăng 132,6%; than các loại tăng 95,2%... so với cùng kỳ năm 2021.

Minh Tiến

Tin mới