5 thành phố trực thuộc Trung ương hút bao nhiêu vốn FDI trong 9 tháng đầu năm 2022?

(Tổ Quốc) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/9/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 18,7 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, TP. HCM hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhất với gần 3 tỷ USD.

TP. HCM

Theo Báo cáo của Cục Thống kê TP. HCM, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/9/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố đạt 2,97 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể, số dự án cấp mới đạt 567 dự án với vốn đăng ký đạt 348,0 triệu USD, giảm 7,6% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động thông tin và truyền thông có 126 dự án với vốn đăng ký đạt 134,2 triệu USD, chiếm 38,6% vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 217 dự án với vốn đăng ký đạt 106,3 triệu USD, chiếm 30,5%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 142 dự án với vốn đăng ký đạt 32 triệu USD, chiếm 9,2%.

Ngoài ra, TP. HCM có 114 dự án điều chỉnh vốn đăng ký với số vốn tăng 1,49 tỷ USD và 1.797 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần góp với với tổng vốn đạt 1,13 tỷ USD.

Xét theo đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu với 97 dự án, vốn đăng ký đạt 121,8 triệu USD, chiếm đến 35,0% vốn đăng ký cấp mới. Kế đến là Nhật Bản với 60 dự án, vốn đăng ký 60,2 triệu USD, chiếm 17,3%, Hàn Quốc với 81 dự án, vốn đăng ký đạt 47,1 triệu USD, chiếm 13,5%.

Số dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn thành phố đến ngày 20/9/2022 là 11.007 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 55,45 tỷ USD.

Hà Nội

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 9/2022, TP. Hà Nội thu hút được 169,4 triệu USD vốn FDI. Trong đó có 20 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 10,1 triệu USD; có 12 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 140,3 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 15 lượt, đạt 19 triệu USD.

Tính chung 9 tháng năm 2022, toàn thành phố thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đăng ký cấp mới 262 dự án với số vốn đạt 183 triệu USD (tăng 6,5% số dự án và tăng 12,5% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Ngoài ra, có 141 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 336 triệu USD và 286 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 500 triệu USD.

5 thành phố trực thuộc Trung ương hút bao nhiêu vốn FDI trong 9 tháng đầu năm 2022? - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ Cục Thống kê các địa phương

Hải Phòng

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê Hải Phòng, từ đầu năm đến 15/9/2022, toàn thành phố có 56 dự án cấp mới đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đầu tư đạt 787,76 triệu USD. Trong đó, tổng cấp mới và tăng vốn toàn thành phố có 85 dự án, vốn đầu tư đạt 1,24 tỷ USD.

Điển hình là dự án 3 nhà máy của tập đoàn LG tại Hải Phòng, tập trung chủ yếu ở dự án LG Display với nhà máy H3 đang xây dựng và dự kiến hoàn thành trong quý I/2023. Ngoài ra, một số dự án nước ngoài đang được đầu tư với giá trị lớn trong quý II/2022 và dự tính quý III/2022 như: Công ty TNHH Regina Miracle Internation Việt Nam thực hiện giá trị trên 1,3 nghìn tỷ đồng; Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng thực hiện giá trị trên 700 tỷ đồng; Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng thực hiện hơn 500 tỷ đồng…

Đà Nẵng

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 của Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, thành phố Đà Nẵng thu hút 129,13 triệu USD, bằng 79,4% cùng kỳ. Trong đó, dự án cấp mới là 35 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 68,23 triệu USD, bằng 45,7% so với cùng kỳ năm 2021 và 25 dự án có điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 4,1 triệu USD. 

Về góp vốn mua cổ phần, có 37 lượt nhà đầu tư với tổng giá trị vốn góp đạt 56,813 triệu USD, gấp 16,8 lần cùng kỳ năm 2021(cùng kỳ năm 2021 có 40 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua phần vốn góp, góp vốn trong tổ chức kinh tế với giá trị đạt 3,382 triệu USD).

Lũy kế đến 15/9/2022, trên địa bàn thành phố có 942 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 4.06 tỷ USD.

Cần Thơ

Theo Cục Thống kê Cần Thơ, trong tháng 9/2022, thành phố cấp mới 1 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 12,82 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Cần Thơ đạt 23,88 triệu USD. Trong đó, có 2 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 14,08 triệu USD; chấm dứt hoạt động 3 dự án với tổng vốn đăng ký 0,81 triệu USD. 

Hiện tại trên địa bàn thành phố, còn 84 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,07 tỷ USD, vốn thực hiện chiếm hơn 27% tổng vốn đăng ký.

Anh Ngọc

Tin mới