Ấn tượng BIDV trong hành trình chung tay kiến tạo kinh tế xanh

Là ngân hàng có quy mô tín dụng lớn nhất hệ thống, BIDV luôn đảm nhiệm vai trò đi đầu trong hoạt động tín dụng xanh, ngân hàng xanh. Nhờ những chiến lược phát triển đồng bộ, BIDV đã đạt được nhiều thành công trong quá trình “xanh hóa”, góp phần tăng trưởng bền vững, bảo vệ môi trường.
Ấn tượng BIDV trong hành trình chung tay kiến tạo kinh tế xanh - Ảnh 1.

 

Tin mới