Điểm danh TOP 5 địa phương có giá trị xuất siêu cao nhất Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(Tổ Quốc) - Xét theo địa phương, số liệu của Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, trong 4 tháng đầu năm, chỉ có 5 địa phương ghi nhận thặng dư cán cân thương mại, với giá trị xuất siêu đạt trên 1 tỷ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 206,76 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm 37,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 107,16 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 16,08 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022. Tổng trị giá nhập khẩu đạt 99,6 tỷ USD, giảm 17,7% (tương ứng giảm 21,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. 

Tính riêng tháng 4/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 27,54 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,12 tỷ USD, giảm 8,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 20,42 tỷ USD, giảm 6,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2023 giảm 17,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 19,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 16,4%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2023 ước đạt 26,03 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,13 tỷ USD, giảm 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,9 tỷ USD, giảm 5,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tư giảm 20,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 19,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 21,1%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 4/2023 ước tính xuất siêu 1,51 tỷ USD. Luỹ kế 4 tháng đầu năm, cán cân thương mại của Việt Nam ước tính xuất siêu 7,56 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,35 tỷ USD) trong 4 tháng đầu năm. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,39 tỷ USD. 

Xét theo địa phương, số liệu của Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, trong 4 tháng đầu năm, chỉ có 5 địa phương ghi nhận thặng dư cán cân thương mại, tức là kim ngạch xuất khẩu cao hơn kim ngạch nhập khẩu.

Theo đó, địa phương dẫn đầu là Thái Nguyên. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên đạt 9,3 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,2 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh ước đạt 15,5 tỷ USD, giảm 19,3% so với cùng kỳ. 

Điểm danh TOP những địa phương có giá trị xuất siêu cao nhất Việt Nam trong 4 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Cục Thống kê nhận định, năm 2023 là năm có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 4 tháng đầu năm giảm sâu nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đây cũng là năm có giá trị xuất siêu đạt cao thứ 3 với giá trị xuất siêu đạt gần 4,1 tỷ USD (sau năm 2019 và năm 2022 đạt giá trị xuất siêu lần lượt là 4,6 tỷ USD và 4,2 tỷ USD).

Theo sau là Bình Dương với giá trị xuất siêu trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 2,6 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,4 tỷ USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 6,8 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Xét theo khu vực kinh tế, khu có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 850,6 triệu USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 1.977,8 triệu USD.

Tiếp theo, địa phương có giá trị xuất siêu cao thứ 3 cả nước là Bắc Ninh. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 11,9 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 10 tỷ USD. Kết quả, cán cân thương mại của địa phương trong 4 tháng đầu năm ước tính xuất siêu khoảng 1,8 tỷ USD.

Đứng thứ 4 cả nước về thặng dư cán cân thương mại trong 4 tháng đầu năm là Đồng Nai. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của Đồng Nai ước đạt 4,9 tỷ USD, giảm 14,09% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,7 tỷ USD, giảm 19,27% so cùng kỳ. Kết quả, cán cân thương mại của địa phương trong 4 tháng đầu năm ước tính xuất siêu khoảng 1,7 tỷ USD.

Cuối cùng, với giá trị xuất siêu trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 1,2 tỷ USD, Bắc Giang là địa phương thứ 5 có giá trị xuất siêu vượt mốc 1 tỷ USD. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 7 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD. Kết quả, cán cân thương mại của địa phương trong 4 tháng đầu năm ước tính xuất siêu khoảng 1,12 tỷ USD.Giang Anh

Tin mới