Một người có 2 mã số thuế cá nhân thì giải quyết ra sao?

(Tổ Quốc) - Điểm b khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định, cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Nếu cá nhân có 2 mã số thuế thì cần giải quyết theo cách dưới đây.

1. Cá nhân có 2 mã số thuế phải làm sao?

Điểm b khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định, cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đồng thời, điểm c khoản 3 Điều này cũng nêu, mã số thuế đã cấp không được dùng để cấp lại cho người nộp thuế khác.

Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế/khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Như vậy, nếu cá nhân có 2 mã số thuế thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên.

2. Thủ tục hủy mã số thuế cá nhân thứ 2 online

Để thực hiện thủ tục hủy mã số thuế cá nhân thứ 2 online, người nộp thuế phải đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và có chữ ký số. Tiếp đó, thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: thuedientu.gdt.gov.vn và chọn Hệ thống Thuế điện tử cá nhân (bên phải màn hình)

Một người có 2 mã số thuế cá nhân thì giải quyết ra sao? - Ảnh 1.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản/đăng ký nếu chưa có tài khoản (đăng ký theo hướng dẫn tại Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021)

Bước 3: Chọn mục “Đăng ký thuế” và chọn tiếp mục “Kê khai và nộp hồ sơ đăng ký thuế”

Một người có 2 mã số thuế cá nhân thì giải quyết ra sao? - Ảnh 2.

Bước 4: Chọn điền tờ khai chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Một người có 2 mã số thuế cá nhân thì giải quyết ra sao? - Ảnh 3.

Bước 5: Điền tờ khai đính kèm tài liệu tương ứng

Bước 6: Gửi hồ sơ bằng chữ ký số và chờ xác nhận của cơ quan thuế

3. Thủ tục hủy mã số thuế cá nhân thứ 2 trực tiếp

Ngoài thực hiện online còn có thể hủy mã số cá nhân thứ 2 trực tiếp tại cơ quan thuế theo các bước sau:

Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý hoặc nộp qua đường bưu điện. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Bản sao CCCD mới.

Khoản 6 Điều 39, khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trách nhiệm xử lý hồ sơ đăng ký thuế như sau:

Bước 2: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế

Nếu hồ sơ đầy đủ thì thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì thông báo cho người nộp thuế chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Hoàng Tùng

Tin mới