Sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam

Ngày 08/04/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam (Ngân hàng CIMB Việt Nam).
Sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam  - Ảnh 1.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi mức vốn điều lệ tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam như sau: "Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam là: 4.013.200.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn không trăm mười ba tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)."

Ngân hàng CIMB Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định số 673/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam.

Tin mới