Thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách mỗi ngày thay đổi thế nào trong 10 năm?

(Tổ Quốc) - Theo Báo cáo thu ngân sách các năm của Bộ Tài chính, năm 2012, thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách đạt khoảng 44.959 tỷ đồng, theo đó mỗi ngày người dân nộp khoảng 123 tỷ đồng. Đến năm 2021, số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách mỗi ngày đã tăng lên gần 3 lần.

Trong giai đoạn 2012-2021, số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách nhà nước đã tăng lên đáng kể. Năm 2012, số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 44.959 tỷ đồng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách nhà nước giảm hơn so năm trước. Cụ thể, ngành thuế thu được khoảng 108.000 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân năm 2020, giảm khoảng 1,82% so với năm 2019.

Đến năm 2021, số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 123.000 tỷ đồng. Như vậy, thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước đã tăng lên gần 3 lần sau 10 năm.

Cùng với đó, mỗi năm có 365 ngày thì tính ra trung bình mỗi ngày, ngành thuế thu được 123 tỷ đồng thuế thu nhập của các cá nhân, người lao động trong năm 2012. Đến năm 2021, con số này đã tăng lên đạt khoảng 337 tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách mỗi ngày thay đổi thế nào trong 10 năm? - Ảnh 1.

Số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách mỗi ngày từ 2012 đến nay

Trong dự toán thu năm 2022, cơ quan thuế dự kiến thu 118.075 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, tăng 4,1% so với năm 2021. Trong 7 tháng đầu năm 2022, số thuế thu nhập cá nhân người dân nộp đạt khoảng 106.385 tỷ đồng, hoàn thành 90,1% dự toán năm 2022.

Số thu thuế này chiếm khoảng 9,8% tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý và tương đương 15,7% tổng thu nội địa. Tính ra trung bình mỗi ngày, ngành thuế thu được 506 tỷ đồng thuế thu nhập của các cá nhân, người lao động.

Đáng chú ý, dù mới hơn nửa năm, cơ quan thuế đã ghi nhận 3 khoản thu gần cán đích cả năm (đạt trên 90%), bao gồm thu từ nhà, đất (95,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (93,4%) và thu thuế thu nhập cá nhân (90,1%).

Với kết quả thu thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng đầu năm 2022, số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2022 dự kiến sẽ tăng cao hơn hẳn so với các năm trước.

Minh Tiến

Tin mới