Thưởng Tết cho nhân viên bằng hiện vật thay vì tiền, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật hay không?

(Tổ Quốc) - Lương, thưởng là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm vào những ngày cuối năm.

1. Có bắt buộc phải thưởng Tết hay không?

Theo Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Theo đó, việc thưởng cho người lao động không phải là yêu cầu bắt buộc đối với người sử dụng lao động. Tùy thuộc vào tình hình tài chính của doanh nghiệp và công sức đóng góp của người lao động mà doanh nghiệp có thể quyết định thưởng hoặc không thưởng cho nhân viên.

Pháp luật cũng không quy định về thời điểm thưởng cũng như mức thưởng cho người lao động. Do đó, doanh nghiệp cũng được toàn quyền trong việc lựa chọn thời điểm thưởng và quyết định giá trị phần thưởng cho người lao động.

Như vậy, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, người lao động có thể được thưởng Tết hoặc không được thưởng.

2. Doanh nghiệp thưởng Tết cho nhân viên bằng hiện vật thì có vi phạm pháp luật hay không?

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động cũng như bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động bằng tiền.

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể áp dụng việc thưởng cho người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau như tiền, hiện vật hay thậm chí là những món quà mang ý nghĩa khác đối với người lao động.

Thực tế trong nhiều năm qua, không ít các doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động bằng nhiều hình thức khác như: Cổ phiếu, các tài sản như ô tô, xe máy... hay những chuyến tham quan du lịch.

3. Doanh nghiệp thưởng Tết phải tham khảo ý kiến người lao động 

Như đã nêu trên, thưởng không phải là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp muốn thưởng gì cho người lao động cũng được. 

Khi tiến hành việc thưởng cho người lao động, một trong những thủ tục quan trọng là tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp. 

Cụ thể, quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 cho biết, quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Do đó, người lao động không cần quá lo lắng về việc cuối năm doanh nghiệp sẽ thưởng bằng các sản phẩm, dịch vụ không thiết thực…

Hoàng Tùng

Tin mới