Top 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022?

(Tổ Quốc) - Nằm trong top 5 địa phương có TNBQ cao nhất năm 2021, TP. HCM là địa phương đóng góp vào NSNN nhiều nhất cả nước trong 8 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, thu ngân sách 8 tháng đầu năm của TP. HCM đạt gần 312.000 tỷ đồng, bằng 80,69% dự toán.

Theo Niên giám thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, năm 2021, thu nhập bình quân (TNBQ) 1 người 1 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 4,205 triệu đồng, giảm khoảng 1,1% so với năm 2020.

Xét theo TNBQ của từng tỉnh, thành, Bình Dương là địa phương có TNBQ đầu người cao nhất cả nước với 7,123 triệu đồng/người/tháng.

Top 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022? - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Xếp ngay sau về TNBQ đầu người là TP. HCM (6,008 triệu đồng/người/tháng), Hà Nội (6,002 triệu đồng/người/tháng), Đồng Nai (5,751 triệu đồng/người/tháng) và Đà Nẵng (5,751 triệu đồng/người/tháng).

Nằm trong top 5 tỉnh, thành có TNBQ cao nhất cả nước, TP. HCM là địa phương đóng góp vào ngân sách Nhà nước (NSNN) nhiều nhất cả nước trong 8 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, thu ngân sách 8 tháng đầu năm của TP. HCM đạt gần 312.000 tỷ đồng, bằng 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ 2021.

Hà Nội là địa phương xếp thứ 2 về thu NSNN. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2022 ước thực hiện 223.100 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Top 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022? - Ảnh 2.

Nguồn: Cục Thống kê của địa phương

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bình Dương đóng góp 44.700 tỷ đồng vào NSNN. Số tiền này bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, 8 tháng đầu năm 2022, toàn đơn vị thu NSNN được 28.870 tỷ đồng, đạt 75% dự toán pháp lệnh, nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2022 đạt 16.650 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 4.843 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 11.807 tỷ đồng.

Anh Tuấn

Tin mới