Vùng kinh tế nào dẫn đầu thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2022?

(Tổ Quốc) - TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước và vùng Đông Nam Bộ về thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 10 tháng đầu năm 2022. Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách Nhà nước của thành phố đã về đích sớm, vượt 1,6% dự toán và tăng 22,3% so với cùng kỳ.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 130.300 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng thu ngân sách ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán. Thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2022 vượt đến 16,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước 10 tháng vượt dự toán chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan (GDP 9 tháng tăng 8,83%, là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất siêu đều tăng…).

Trong 6 vùng kinh tế của Việt Nam, Đông Nam Bộ là vùng thu ngân sách 10 tháng đầu năm nhiều nhất cả nước. Cụ thể, lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, số thu NSNN ước đạt hơn 619.794 tỷ đồng, chiếm khoảng 42,4% cả nước.

Trong đó, theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế 10 tháng năm 2022 ước thực hiện 392.791 tỷ đồng. Với kết quả này, thu ngân sách Nhà nước của TP. HCM đã về đích sớm, vượt 1,6% dự toán và tăng 22,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 254.059 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán, chiếm 64,7% tổng thu cân đối và tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Xếp sau về thu NSNN là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo Cục Thống kê tỉnh, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện tháng 10 năm 2022 là 9.883 tỷ đồng, lũy kế tháng 10 ước khoảng 94.026 tỷ đồng. Số tiền này đạt 131,4% dự toán và tăng 31,72% so với cùng kỳ năm trước.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 10 tháng của năm 2022, tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng đa số các lĩnh vực đều giữ được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 20,8 tỷ USD, tăng gần 19%; thu ngân sách Nhà nước gần 56.000 tỷ đồng, đạt 101% dự toán.

Vùng kinh tế nào dẫn đầu thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022? - Ảnh 1.

Trong tháng 10 năm 2022, ước thu mới ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 6.900 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu đạt 55.200 tỷ đồng , bằng 99% so với cùng kỳ, đạt 92% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cục Thống kê tỉnh Bình Phước cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10/2022 ước thực hiện được 617 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước thu 11.960 tỷ đồng đạt 83,94% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Trong đó: thu từ khu vực kinh tế quốc doanh là 75 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 80 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 165 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 10 ước đạt 940 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 9.817 tỷ đồng, đạt 97,98% dự toán, tăng 15,63% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 8.442 tỷ đồng, đạt 96,52% dự toán, tăng 15,78% cùng kỳ năm trước.

Anh Tuấn

Tin mới